Opakowania z tworzyw i opakowania specjalne

- pudła z tworzywa

- krawędzie opakowań łączone poprzez zastosowanie zgrzewania ultradzwiękowego