Palety drewniane

- palety jednorazowe 1200x800

- palety przemysłowe 1200x800 , 1200x1000

- palety certyfikowane; DB, Epal, EUR

- palety certyfikowane; DB, Epal, EUR (z deklaracją   i oznakowaniem fumigacji - odkażane fitosanitarnie)