Pudła z tektury frezowanej

- tektura frezowana do pakowania i składowania ładunków o długości do 6,05 m, o masie od 60 do 2000kg